Juiste traffic

Door forse investeringen worden wij altijd gevonden in de zoekmachines

Lees meer over Traffic

Op heeftwerk.nl gevonden, bij u solliciteren

Sollicitaties komen direct in uw website en dus uw database binnen

Hoe het werkt

Asscher vraagt SER-advies over toekomstige arbeidsmarkt en financiering WW

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners op de arbeidsmarkt. De nadruk komt meer te liggen op het voorkómen van werkloosheid, zodat mensen niet – langdurig – afhankelijk zijn van een WW-uitkering. Het is daarvoor nodig dat mensen makkelijker van werk naar werk worden begeleid.

De SER wordt ook gevraagd advies te geven over de financiering van de WW. Werkgevers en werknemers willen ieder de helft mee gaan betalen aan de WW, dat mag echter niet nadelig uitpakken voor de koopkracht van mensen en het EMU-saldo mag niet verslechteren. De WW wordt nu nog maximaal 38 maanden gefinancierd door de overheid, die periode gaat naar 24 maanden.

Werkgevers en werknemers kunnen, door bijvoorbeeld afspraken te maken in de cao, ervoor zorgen dat de WW- duur op het huidige niveau blijft. Daarnaast gaan werkgevers die veel werknemers in de WW laten instromen meer premie betalen, zodat goed werkgeverschap wordt gestimuleerd. Sociale partners kunnen het gebruik van de WW beperken door het tijdig vinden van nieuw werk voor werknemers die met ontslag bedreigd worden. Door bijvoorbeeld scholing of het aanbieden van leerwerkplekken.

De rollen, taken en verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers, het UWV en gemeenten moeten zorgvuldig op elkaar afgestemd worden, zodat er een structurele ‘van-werk-naar-werk’ aanpak komt, gericht op het voorkomen van werkloosheid. De minister vraagt de SER uiterlijk in mei 2014 met een advies te komen en stelt het op prijs als ook de inbreng van de publieke werkgevers - verenigd in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid - en de Vereniging Nederlandse Gemeenten daarin wordt meegenomen.

Het kabinet en sociale partners willen toewerken naar een arbeidsmarkt waarin mensen langer gezond door kunnen werken tot aan de AOW- leeftijd en makkelijker kunnen wisselen van baan. Het is daarvoor nodig dat werknemers in staat zijn om gezond, geschoold en gemotiveerd aan de slag zijn en werkgevers investeren in hun werknemers, zodat ze tijdig ander werk kunnen doen. Op die manier wordt werkloosheid voorkomen.

Bron: Rijksoverheid.nl


Recente nieuwsartikelen
12-06-2013
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de nieuwe verdeling van de ...
11-06-2013
Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 5 (week 17 – 20) van 2013. En ...
10-10-2012
08 10 : Na Jobselectie (2 weken geleden) heeft nu ook Banenmatch (afgelopen week) het freemium business model van zich ...
31-08-2012
31 08 2012: Het werkloosheidspercentage over juli 2012 is in Euroland gestegen naar 11,3%. Hoewel Eurostat voor de tweede achtereenvolgende ...
Begin direct met doorposten

Maakt u gebruik van het OTYS systeem? Dan kunt u nu direct beginnen met doorposten. Neem contact op met OTYS om de functionaliteit aan te zetten.

Gratis doorposten